Program Europadagen 2016

I Schumandeklarationen från den 9 maj 1950 sägs att ”handeln med kol och stål mellan de anslutna länderna omedelbart kommer att befrias från alla tullavgifter”. Åtskilligt har hänt på handelsområdet sedan dess, både inom EU och i relation till omvärlden. För att försvara sin position på världsmarknaden arbetar EU med olika instrument, t.ex. frihandelsavtal med olika länder. Just nu pågår flera förhandlingar, bl.a. med USA om det omdiskuterade TTIP-avtalet. Vad är skillnaden mellan handel och frihandel och hur ser utvecklingen av den internationella handeln ut? Varför finns det så olika uppfattningar om hur t.ex. TTIP påverkar EU-lagar på olika områden?  Och hur skulle EU och Sverige påverkas om TTIP inte blir av?

Deltagare: Europaparlamentarikerna Max Andersson (MP) och Christofer Fjellner (M), EU-kommissionär Cecilia Malmström och Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger
Arrangör: Europaparlamentets informationskontor
Moderator: Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Analys och samtal mellan EU-kommissionär Cecilia Malmström, fd. utrikesminister Carl Bildt och Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, en växande EU-skepsis samt hur vi bemöter terrorattacker som de i Paris och Bryssel och radikalisering. Vidare hur befäster och utvecklar vi Europas många möjligheter att skapa jobb och tillväxt genom handel och utveckling av den inre marknaden, inom ramen för digitaliseringen av våra samhällen, i klimatsamarbetet eller som global aktör.

Arrangör: EU-kommissionen i Sverige
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige

Trots att EU-fördraget inte ger EU kompetens att reglera löner har utvecklingen på senare år visat att det trots allt är möjligt. Förståelsen för vad partsautonomin innebär och vilka fördelar det medför är liten i EU: s institutioner. Hur kan politiken och arbetsmarknadens parter säkerställa respekten för kollektivavtalssystemet inom ramen för EU-samarbetet?

Deltagare: Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO
Arrangör: LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv
Moderator: Markus Bonekamp, Chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Diskussion om dagens utmaningar och möjligheter för Europasamarbetet samt vägen framåt.

Deltagare: Annika Ström Melin (DN), Christian Catomeris (SVT), Thella Johnson (Sveriges Radio), James Savage (The Local)
Moderator: Therese Larsson Hultin, journalist SvD

Vid Europadagen 2016 lyfter Sveriges Kommuner och Landsting frågan om en europeisk pelare för sociala rättigheter, tillsammans med Allan Larsson, särskild rådgivare till kommissionen i dessa frågor. Vad menas med en europeisk pelare för sociala rättigheter? Hur kan förutsättningarna för offentliga och privata arbetsgivare och arbetstagare komma att påverkas? Kommer de svenska välfärdssystemen att beröras?  Allan Larsson inleder seminariet med en presentation av EU-kommissionens arbete med sociala rättigheter och vägen framåt. Därefter följer ett panelsamtal om hur förslaget skulle kunna påverka den svenska arbetsmarknaden och den offentliga sektorn i stort.

Deltagare: Allan Larsson, Göran Färm (S) och Jerker Stattin, chef för internationella sektionen SKL
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
Moderator: Malin Looberger, expert på europeisk arbetsgivarpolitik, SKL

Om den digitala inre marknaden (DSM) blir verklighet innebär det stora tillväxtmöjligheter för Europa. DSM kombinerat med den nya dataskyddsförordningen ser dock ut att ge en ökad detaljreglering som kan bli negativ för företagande, innovationskraft och jobbtillfällen. Vem kommer få nytta av den digitala inre marknaden? Skapas den för att stärka näringslivet eller är det främst en framgångsstory för integritets- och konsumentskyddet?

Deltagare: Anna-Lena Bohm, Ordförande SME kommittén Svenskt Näringsliv, Carolina Brånby, Policyansvarig, Svenskt Näringsliv, Fredrik Sand, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare, Rickard Nordin, Riksdagsledamot Centerpartiet
Arrangör: Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare
Moderator: David Mothander, Google

Under den senaste tiden har ett antal frågor fått stort fokus i EU-samarbetet, såsom flyktingkrisen och den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet. Samtidigt som EU står inför stora utmaningar fortsätter samarbetet som vanligt inom en mängd olika områden. Under detta pass blir det en diskussion mellan Hans Dahlgren, statssekreterare för utrikes- och EU-frågor hos statsminister Stefan Löfven, och Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot Liberalerna och före detta EU-minister, om de utmaningar som EU står inför men även vilka framgångar som finns att lyfta fram.

Arrangör: Regeringskansliet i samarbete med Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier)
Moderator: Eva Sjögren, direktör Sieps

Utmärkelsen delas ut av Europarörelsen med partners och personen som får priset ska uppfylla följande kriterier: Ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet. År 2016 får ICA-handlaren Jonas Berg från Södertälje priset för sin ”handlingskraft och optimism” då han under många år sysselsatt nyanlända flyktingar i sin butik.

Arrangör: Europarörelsen m.fl.

Teaterframträdande om den unga generationen européer och deras insikter, visioner och strider. På engelska av skaparen och aktören Lucas de Man.

Arrangör: Nederländerna, ordf. för Europeiska Unionen Ministerråd (01/01/16-30/06/16)