Program Europadagen 2014

OBS! Det här är 2014 års program.

De senaste åren har präglats av en djup ekonomisk kris i många av EU:s medlemsländer. Hur påverkar detta EU-opinionen och i sin tur EU-valet den 25 maj?

Medverkande: Sören Holmberg, professor och programansvarig vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
Samtalsledare
: Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor
Arrangörer: Europaparlamentets informationskontor i Sverige i samarbete med Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Stockholm har en avancerad och växande tjänstesektor. Den betyder allt mer för Sveriges ekonomi och är allt mer beroende av inflöde av utländsk talanger. Vilka hinder finns för den fria rörligheten, vad kan vi göra för att få den att fungera bättre och vad är ett utifrånperspektiv på rörlighet in i Sverige?

Medverkande

Hans excellens Adam Hałaciński, Polens ambassadör
Sofia Råsmar, utredare, Kommerskollegium
Fredrik Sand, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Moderator: Fredrik Johansson, Stockholms Handelskammare
Seminariet hålls på engelska
Arrangör: Stockholms Handelskammare

Om ungdomsarbetslöshet och hur EU arbetar för att sänka den. 
Hur jobbar kommun och landstingssektorn för att motverka ungdomsarbetslöshet?

 • Övergripande på EU nivå - Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning
 • Genomsyrar nationellt – Yrkesintroduktionsanställningar
 • Tre nivåer - Drop-outs och Plug In
 • Från EU nivån till konkret -lokala exempel

Medverkande:


Malin Looberger, EU-expert/förhandlare, SKL

Yoomi Renström (S), ledamot i EDUC utskottet, Regionkommittén, ledamot i CLRAE, Europarådet
Helene Sjöberg, Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam för Östergötlands tretton kommuner och landstinget

Moderator: Malin Looberger
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Medborgarnas rätt att arbeta och bo i andra medlemsländer är en av EUs hörnstenar. Idag ifrågasätts denna grundläggande frihet allt oftare av protektionistiska krafter, både i Sverige och i andra EU-länder. Svenskt Näringsliv arrangerar därför ett samtal om hur den fria rörligheten kan värnas och utvecklas.

Medverkande:

Joakim Ruist, nationalekonom och forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Läs mer här
Katrine Kielos, författare och krönikör
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet

Moderator: Nicklas Mattsson, chefredaktör tidningen Entreprenör
Arrangör: Svenskt Näringsliv

Vad står EU för idag, om 10 år och om 50 år? Vem skriver den gemensamma europeiska storyn? Vad skulle denna skildring kunna bestå av? EU:s framtid är en ständigt aktuell fråga men mer nu än någonsin med anledning av Europaparlamentsvalet i maj samt de senaste årens ekonomiska utmaningar som har påverkat det europeiska projektet i grunden och också gett upphov till minskat förtroende för politiska institutioner. EU:s klassiska ledmotiv "fred via en gemensam marknad" behöver kanske kompletteras för att öka medborgarnas engagemang och förtroende. Eller visar utvecklingen i Ukraina på annat?

Panelsamtalet syftar till att ge utrymme att diskutera EUs framtid och att tala om vilka värderingar, kulturella och historiska aspekter förenar Europa idag och på vilken gemensam beskrivning EUs framtid kan tänkas vila, eller borde vila.

Medverkande:

Deltar i panelsamtalet gör professor Lars Trägårdh och rådgivare vid Global Utmaning Birgitta Englin.

Moderator: Pierre Schellekens, chef EU-kommissionens Representation i Sverige
Arrangör: EU-kommissionens Representation i Sverige

Läs här för mer information om ny skildring av Europa.

Hur uppnås ökad rörlighet över gränserna med schyssta arbetsvillkor inom EU? 

Hur öka rörligheten på arbetsmarknaden i EU? Och hur kan arbetsvillkoren bli bra?


Det är frågor som diskuteras av 
EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (m/EPP) och 
Johan Danielsson, socialdemokratisk kandidat Europaparlamentet. 
Samtalsledare: Per Hilmersson, chef fackliga Brysselkontoret.

Arrangörer: LO, TCO och Saco

I samband med EU:s utvidgning 2004 och 2007 valde Sverige att inte införa övergångsregler för arbetskraft från de nya medlemsländerna. Ledde det till att farhågorna för ”social turism” besannades? Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, berättar vad han och kollegan Christer Gerdes har kommit fram till i sin gemensamma forskning. EU-minister Birgitta Ohlsson talar om vikten av att öka den fria rörligheten för att skapa tillväxt.

Moderator: Jonas Eriksson, Sieps
Arrangör: Regeringskansliet i samarbete med Sieps

Årets Europé 2014: Anders Selnes, chefredaktör på Europaportalen, för sitt arbete med nyhetssajten Europaportalen om EU och Europa. Utmärkelsen överlämnas av EU-minister Birgitta Ohlsson.

Den som får utmärkelsen ska uppfylla följande kriterier:

"Årets Europé ska ha en fast anknytning till Sverige och ha bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet."

Läs mer på http://svenskaeuroparorelsen.se/nyheter/anders-selnes-arets-europe-2014/

Arrangör: Europarörelsen m.fl.  

 

Med förstanamnen på vallistorna för de åtta svenska partier som idag är representerade i Europaparlamentet.

 • Marita Ulvskog, Socialdemokraterna
 • Gunnar Hökmark, Moderaterna
 • Marit Paulsen, Folkpartiet
 • Isabella Lövin, Miljöpartiet
 • Christian Engström, Piratpartiet
 • Kent Johansson, Centerpartiet
 • Lars Adaktusson, Kristdemokraterna
 • Malin Björk, Vänsterpartiet
Moderator/Debattledare: Willy Silberstein med bisittare

Arrangör: Europadagskommittén